RAZPIS pospešenih mladinskih mesečnih turnirjev ŠŠ ŠD Kočevje