Najstarejši šahovski zapisi s kočevske (leto 1845)

Najstarejši šahovski zapisi s kočevske (leto 1845)

 

Članek o najstarejšem znanem šahistu s kočevske je v celoti povzet iz knjige Slovenski šah (DZS 1972), str. 124.

Robert Braune je šestdeset let povezoval naše kraje s šahovskim svetom. Bil je najuspešnejši šahovski problemist iz naših krajev in prvi zapisovalec šahovskih dogodkov pri nas. Po njegovi zaslugi je bila Ljubljana prvič omenjena v šahovskem tisku že leta 1863.

Rodil se je 13. aprila 1845 v Kočevju, kjer je tudi 7. marca 1924 umrl. Po očetu je bil pristen kočevar, toda mati Viljemina Šerak je bila doma iz Češkega Znojma. Njegov oče je kasneje služboval v Galiciji in Braune je obiskoval gimnazijo v Krakovu in Tarnovu. Kemijo je študiral v Gradcu, nato pa je leta 1869 po očetu prevzel lekarno v Kočevju, od tam pa se ni ganil do smrti.

Za šah se je navdušil že v Galiciji. Sprva je bil mentor mlajšemu Ivanu Kosu. Že leta 1867 je dobil tretjo nagrado na problemskem turnirju v Kölnu. Okrog 30 Braunejevih problemov je prejelo nagrade in priznanja, med njimi tretjo nagrado za pošiljko leta 1876 in prvo nagrado za pošiljko ter specialno nagrado za štiripoteznik turnirja Detroit free Press leta 1879. Odlikoval se je v posebni zvrsti dvostranskih problemov. Še leta 1903 je prejel tretjo, leta 1904 pa drugo nagrado lista Tidskrift for Schack v Stockholmu. Z Uršičem sestavljeni tripotezni problem je na turnirju Bobrov v Moskvi 1907 dobil častno priznanje. Znani šahovski mecen Alain C. White je leta 1914 v Parizu izdal knjigo ‘Robert Braune-apostol simetrije’. V nji je zbral sto najboljših Braunejevih problemov s posebno analizo simetričnih rešitev. Poznamo okrog 210 Braunejevih problemov, med njimi jih je 16 objavil pod izmišljenim imenom Otto Heydt-Ljubljana. Še nekaj desetin problemov pa je raztresenih po raznih časopisih po svetu.

braune